Innovation & Forskning

Upp till 4 års kö till insemination för ensamstående

I Stockholm och Västra Götaland har inte en enda ensamstående kvinna fått behandling med insemination eller IVF sedan det blev tillgängligt i april förra året. Vårdköerna är nu upp till 4 år långa.

Tre av fyra får barn med fertilitetsbehandling

De två viktigaste frågorna för kvinnor som vill påbörja fertilitetsbehandling är ”hur stor är sannolikheten att det här kommer fungera för mig” och ”hur snart kommer jag blir gravid”. Det har varit svårt att besvara de frågorna tidigare men med hjälp av Danmarks unika statistikdatabas kan forskare nu ge svar.

Akut spermiebrist i Sverige

Från och med den 1a april i år får ensamstående kvinnor rätt till insemination i Sverige. Men det råder redan brist på donerade spermier.

Ensamstående kvinnor får rätt till insemination

Från och med den 1a april 2016 har ensamstående kvinnor rätt till insemination i Sverige.

Hormonbehandling kan ge kroniska tarmskador

Kvinnor som får hjälp med hormonbehandling inför en provrörsbefruktning kan få svåra och livslånga mag- och tarmproblem.  

Riskerna vid IVF har minskat rejält

För barn i Norden som blir till genom provrörsbefruktning, IVF, har riskerna för låg födelsevikt, för tidig födsel och fosterdöd minskat de senaste åren och ligger idag nära nivån för barn som är gjorda på traditionellt sätt.

Allt fler svenskar åker till Danmark för provrörsbefruktning

Fler singelkvinnor och par åker till Danmark för hjälp med att bli gravida. Och fler kommer det förmodligen att bli om förslaget på att höja maxåldern till 55 år går igenom.

Samma villkor vid assisterad befruktning

Alla landsting och regioner ska ha samma villkor vid assisterad befruktning. Detta har nu SKL, Sveriges kommuner och landsting, beslutat.

Ny löneförmån på Apple: Nedfrysning av ägg

Från och med årsskiftet kommer kvinnor på Apple att få en annorlunda löneförmån. Nämligen erbjudande om gratis nedfrysning av sina ägg.

SKL säger ja till inseminering för singlar

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är positiva till förslaget att även singelkvinnor ska få inseminering i Sverige.

Frysta ägg är både kostsamt och osäkert

Idag är det möjligt att som kvinna frysa in sina ägg för att kunna få barn senare i livet. Detta är dock en mycket dyr metod som kanske inte fungerar.

Singlar kan få rätt att insemineras i Sverige

Ensamstående kvinnor ska inte längre behöva åka utomlands så som till Danmark för att kunna skaffa barn. Idag presenterar regeringens utredare ett förlag på hur lagar ska ändras för att svenska kvinnor ska kunna insemineras i Sverige.