Singlar kan få rätt att insemineras i Sverige

Ensamstående kvinnor ska inte längre behöva åka utomlands så som till Danmark för att kunna skaffa barn. Idag presenterar regeringens utredare ett förlag på hur lagar ska ändras för att svenska kvinnor ska kunna insemineras i Sverige.


Idag är det inte tillåtet för en singelkvinna att inseminera sig i Sverige. Detta gör att många kvinnor som längtar efter barn istället åker utomlands för insemination.

Men i och med ett nytt förslag som presenteras för regeringen på fredagen så kommer ensamstående kvinnor få samma rätt till assisterad befruktning som gifta par och sambor.

Frågan togs upp av riksdagen redan för två år sedan. Och det var för ett år sedan som en utredare tillsattes.