Chanserna att lyckas

Chanserna att lyckas med en insemination beror helt på kvinnans ålder och fertilitet.


Chanserna att lyckas

Chansen minskar med åldern

Chanserna att lyckas med en insemination beror mycket på kvinnans ålder. Är kvinnan i början på 30-års åldern ligger chanserna att lyckas på 25 procent.

Har kvinnan däremot gått över 35 år bör hon räkna med att det är ungefär 16 procents chans att lyckas. Är kvinnan över 40 år har chanserna halverats till en 8 procentig chans att lyckas med inseminationen.

Har därför en kvinna/par som börjar närma sig 40 år haft problem med misslyckade graviditeter en längre tid kan det vara en idé att istället göra en provrörsbefruktning, IVF-behandling. Chanserna för kvinnan att bli gravid ökar då mycket.

Så kan du öka chanserna

Se över din livsstil innan du inseminerar dig. Kaffe, cigaretter och snus kan minska dina chanser att bli gravid. Övervikt är också ett vanligt skäl till att många inga kan bli gravida.