Tre av fyra får barn med fertilitetsbehandling

De två viktigaste frågorna för kvinnor som vill påbörja fertilitetsbehandling är ”hur stor är sannolikheten att det här kommer fungera för mig” och ”hur snart kommer jag blir gravid”. Det har varit svårt att besvara de frågorna tidigare men med hjälp av Danmarks unika statistikdatabas kan forskare nu ge svar.


ivf-success

Kvinnans ålder var den viktigaste faktorn för att förutspå om en behandling skulle lyckas.

Efter två år visar statistiken att 57% av kvinnor som fått behandling hade fött ett barn. Efter fem år såg resultaten ännu bättre ut. Då hade tre av fyra kvinnor som påbörjat fertilitetsbehandling fått barn.

Störst framgång med IVF

Av de 57% av kvinnor som fått barn inom två år hade 46% behandlats med IVF (provrörsbefruktning) och 34% använt insemination. Efter fem år hade insemination inte lyckats mycket bättre medan IVF fortsatte vara en framgångsrik metod. Det beror enligt forskarna bakom studien på att insemination är en billigare och enklare behandling som kvinnor ofta väljer att pröva först. Om det inte lyckas inom två år väljer de att gå vidare med IVF.

Ålder – en avgörande faktor

Kvinnans ålder var den viktigaste faktorn för att förutspå om en behandling skulle lyckas. Efter fem år fick 80% av kvinnor under 35 års ålder barn med behandling. För kvinnor mellan 35-40 var siffran fortsatt hög, 61%, men för kvinnor över 40 sjönk det till en fjärdedel.

Barn på naturlig väg

Det är inte ovanligt att kvinnor blir gravida på naturlig väg trots fertilitetsproblem. Totalt 16% av kvinnorna i studien blev gravida mellan eller efter avslutad behandling. De hade främst prövat insemination.

Nästan 20 000 kvinnor som fick fertilitetsbehandling I Danmark mellan år 2007 och 2010 deltog i studien.