Samma villkor vid assisterad befruktning

Alla landsting och regioner ska ha samma villkor vid assisterad befruktning. Detta har nu SKL, Sveriges kommuner och landsting, beslutat.


Samma villkor vid assisterad befruktningIdag finns det vissa skillnader mellan landstinget för dig som vill ha assisterad befruktning, så som skillnad vid högsta ålder och i en del landsting får du bara två IVF-behandlingar.

Detta ska det nu bli ändring på efter att SKL har beslutat att det ska finnas enhetliga regler över hela landet.

Därmed kommer alla i Sverige få rätt till:
  • Påbörjade utredning om barnlöshet tre månader efter första kontakt
  • Den övre åldersgränsen för starta av IVF-behandling kommer att vara 40 år hos kvinnan i alla landsting
  • Den övre åldersgränsen för att starta IVF-behandling eller intrauterin insemination hos partnern ska vara högst 56 år
  • Den övre åldersgränsen för fertilitetsbevarande åtgärder för mannen ska vara högst 56 år
  • Frysta embryon ska användas innan kvinnan är 45 år
  • Alla har rätt till tre IVF-behandlingar, och sex behandlingar med intrauterin insemination om det är motiverat

Rekommendationerna kommer att börja gälla så fort det är formellt beslutat i varje enskilt landsting. På SKL:s hemsida kan du läsa hela rekommendationen.