SKL säger ja till inseminering för singlar

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är positiva till förslaget att även singelkvinnor ska få inseminering i Sverige.


JA till inseminering för ensamståendeSveriges kommuner och landsting, SKL, anser att även ensamstående kvinnor ska få hjälp med assisterande befruktning; alltså insemination eller provrörsbefruktning.

Detta säger SKL i ett yttrande över delbetänkandet ”Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor” som just nu pågår för en eventuell lagändring.

– Vi tycker det är rimligt att ensamstående kvinnor ska kunna få den här behandlingen som sedan tidigare erbjudits heterosexuella och lesbiska par, säger Mats Eriksson, ordförande för Sjukvårdsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Däremot poängterar SKL att barnet ska ha rätt till information om sitt genetiska ursprung.

I juli 2015 är det tänkt att den nya lagen ska träda i kraft.

 

Relaterad artikel från maj 2014: Singlar kan få rätt att insemineras i Sverige.