Akut spermiebrist i Sverige

Från och med den 1a april i år får ensamstående kvinnor rätt till insemination i Sverige. Men det råder redan brist på donerade spermier.


assisterad-befruktningProblemet är dock inte bristen på donatorer utan brist på personal som ska ta emot donationer och sköta laboratorieverksamhet och vård.

Innan lagändringen fick ensamstående kvinnor ta sig utomlands för insemination. Men utan ökade resurser kan det bli långa väntetider för de som söker assisterad befruktning i Sverige. Då får de flesta ta sig utomlands ändå.

Det råder nu debatt om vilken grupp patienter som ska prioriteras. Ska det baseras på hur länge de väntat, om de söker på grund av medicinska skäl eller ålder? Om medicinska skäl prioriteras kommer fler par få hjälp eftersom de oftare söker av den anledningen medan ensamstående kvinnor prioriteras ned.

Socialstyrelsen uppskattar att ungefär 800 ensamstående kvinnor kommer söka assisterad befruktning det kommande året.