Riskerna vid IVF har minskat rejält

För barn i Norden som blir till genom provrörsbefruktning, IVF, har riskerna för låg födelsevikt, för tidig födsel och fosterdöd minskat de senaste åren och ligger idag nära nivån för barn som är gjorda på traditionellt sätt.


Foto: Dr.jayesh amin, Wikimedia Commons

IVF-laboratorium. Foto: Dr.Jayesh Amin, Wikimedia Commons

I den största studien någonsin om provrörsbefruktning har forskare i Norden granskat 92 000 IVF-förlossningar mellan åren 1988 till 2007.

En studie som tydligt visar på hur metoderna för IVF har förbättrats då riskerna för bland annat fosterdöd och för tidig födsel har minskat betydligt de senaste åren.

Fosterdöd och död inom första året har halverats och ligger idag i samma nivå som andra barn.

Och andelen barn som föds för tidigt har sjunkit från 13 procent till 8 procent. Där andra barn ligger på 5 procent.

Orsakerna till förbättringarna är många så som mer kunskap, bättre teknik, metoder, odlingsmedel och mediciner.

Bland annat har man lyckats minska antalet tvillingfödslar vilket är problematiskt på det sätt att de ofta föds för tidigt. Minskningen har man lyckats med tack vare att man lyckas överföra färre embryon idag än tidigare.

Studien är publicerad på Human Reproduction.