Upp till 4 års kö till insemination för ensamstående

I Stockholm och Västra Götaland har inte en enda ensamstående kvinna fått behandling med insemination eller IVF sedan det blev tillgängligt i april förra året. Vårdköerna är nu upp till 4 år långa.


Sedan april 2016 har ensamstående kvinnor i Sverige rätt till assisterad befruktning som tidigare endast erbjudits par. Landsting ska därmed erbjuda ensamstående kvinnor upp till sex inseminationer eller tre IVF-behandlingar med donerade spermier kostnadsfritt.

Men enligt en granskning av Dagens Nyheter är väntetider, framförallt i de största vårdregionerna, långa. Så långa att ingen ensamstående kvinna i varken Stockholm eller Västra Götaland ännu har fått en behandling. I Västra Götaland är köerna nu upp till 3-4 år långa för att komma på ett första besök.

Brist på bland annat resurser, personal och spermiedonatorer har bidragit till långa köer. I Stockholm har heller inga privata vårdgivare godkänts av landstinget för att utföra insemination. Därför är det enbart Karolinska universitetssjukhuset som utför behandlingen idag.

I Skåne har däremot kön betats av i snabbare takt, väntetiden är idag lika lång för ensamstående som för par, tack vare politiskt beslut att tillföra extra resurser.